Hoe gaat het nu verder met Maarten? 2020-11-24T08:06:27+00:00

HELP MAARTEN NAAR HUIS!

Hoe gaat ‘t nu verder met Maarten?

Nog dezelfde dag, op 30 augustus 2019, wordt Maarten geopereerd in het LUMC te Leiden. Maanden van onzekerheid volgen omdat Maarten naast zijn dwarslaesie ook een gebroken rechterpols en een verbrijzelde linkerpols heeft. 4 operaties later lijkt zijn lichaam het soms op te willen geven. Hij wordt geteisterd door hoge koortsen die hem wekenlang continu tarten.

Gelukkig gaat het daarna weer beter en na lang wachten is er een geschikte revalidatieplek voor Maarten beschikbaar. Maarten verblijft vanaf 26 november 2019 in Revalidatiekliniek de Hoogstraat in Utrecht.

Zijn revalidatie in Utrecht kan vanaf dat moment nog niet direct van start gaan, omdat hij nog herstellende is van een zware operatie als gevolg van gemaakte fouten in het ziekenhuis. Al met al heeft hij door deze operaties “een achterstand opgelopen” zoals Maarten zelf zegt. Het heeft bijna twee maanden extra gekost eer dat Maarten eindelijk kon starten met de revalidatie.

Met de start van de revalidatie is door Maarten óók de start gemaakt om voorzichtig weer naar zijn toekomst te kijken. Zijn handfunctie in beiden handen is wel een grote zorg. Er wordt momenteel onderzocht welke aanvullende operaties hiervoor nodig zijn. Eén operatie heeft inmiddels op 26 mei jl. plaats gevonden. Er zullen nog 4 operaties volgen.

Eén ding staat vast, zijn beroep als boomverzorger zal hij niet meer kunnen uitoefenen. Wat niet vast staat…….. maar waar Maarten wel héél erg op hoopt is…… dat hij zijn terugkeer kan maken naar zijn eigen appartement in Alphen aan den Rijn.

Zijn appartement in Alphen aan den Rijn heeft hij op de begane grond met een fijne tuin. Alleen dat is voor hem nu niet geschikt meer door zijn dwarslaesie. Aanpassingen, zoals onder meer een zorgunit, zijn hiervoor nodig!

En om ervoor te zorgen dat Maarten weer terug kan naar zijn appartement hebben wij uw hulp nodig. U kunt Maarten hierbij helpen! Iedereen die gehandicapt raakt in Nederland kan een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van zijn gemeente. De wet WMO is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

WMO betaalt gelukkig één deel van de kosten om de basis voorzieningen te treffen om zijn woning geschikt te maken om hier te kunnen blijven wonen met zijn dwarslaesie, echter dit is niet voldoende. En die extra financiële hulp heeft Maarten wel nodig. En u kunt hem helpen!

Update november 2020:

De zorgunit van Maarten is geplaatst en Maarten neemt zijn intrek in zijn appartement na 14 maanden ziekenhuizen en revalidatiecentra gezien te hebben.

Een grote groep vrijwilligers is elke zaterdag bezig om zijn tuin rolstoeltoegankelijk te maken.

Hij heeft een fijn zorgteam rondom hem heen samengesteld en nu moet Maarten het zelf gaan doen.

De dames van de Stichting Help Maarten naar Huis! zijn er natuurlijk altijd om hem met raad en daad bij te staan.

Ondertussen blijven we ons natuurlijk wel inzetten voor de mobiliteit van Maarten en blijven wij zoeken naar donateurs voor de aangepaste rolstoelauto.

HOE DONEREN?

Hartelijk dank, in welke vorm ook, voor uw bijdrage voor Maarten om hem te helpen zijn wens te vervullen.