Verklaring donateur / overeenkomst van schenking 2021-01-27T08:00:27+00:00

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij treft u een tweetal links met verklaringen aan. Wij vragen u deze te downloaden en te ondertekenen en te retourneren naar info@helpmaartennaarhuis.nl.

Wij vragen deze verklaringen vanwege de fiscale afhandeling van de de crowdfunding die wij gestart zijn ten behoeve van Maarten van den Bergh

 

Verkrijging door Stichting Help Maarten voor Maarten van den Bergh

De stichting Help Maarten naar Huis! heeft als statutair doel het mogelijk maken van de terugkeer van Maarten van den Bergh naar een aan zijn lichamelijke toestand aangepaste woning (plus aanhorigheden) en aangepast vervoer.

 

Op basis van haar statutaire doelstelling verzamelt de stichting gelden namens Maarten, om hem te helpen zijn leven weer op een (naar beste mogelijkheden) zelfstandig niveau op te kunnen pakken en in te kunnen richten naar de toekomst toe.

 

Hetgeen wij, vanuit ons menszijn, deze nog zo jonge persoon met nog een heel leven voor zich en die zo ongelukkig getroffen is door het lot, vanuit ons hart gunnen. Vanuit ons menszijn gunnen wij hem ook allemaal een bestaan dat hem  in staat stelt om zelfstandig te kunnen leven en om zich zelfstandig voort te kunnen bewegen in zijn leven. In onze ogen: hem toegang te geven tot ‘een menswaardig bestaan’.

 

U doet dus een donatie voor Maarten. Niet voor een algemeen doel.

Nee, een donatie voor Maarten en die hem onder die titel ook volledig toekomt, niet aan de stichting, aan Maarten van den Bergh komt deze toe.

De donateurs schenken aan de stichting met de verplichting dat de stichting zorgdraagt dat het geld bij Maarten terechtkomt

Onder geen enkele andere voorwaarde zijn en worden donaties gedaan.

 

Verkrijging door Maarten

Maarten verkrijgt de gelden niet van de stichting, maar van de achterliggende donateurs. Van u dus!

 

Bent u een particulier / een bedrijf dan zien we graag bijgaande verklaring ondertekend retour:

Verklaring donateur particulier donatie naar Stichting Help Maarten naar Huis ten gunste van Maarten van den Bergh

 

Bent u een stichting dan zien we graag bijgaande verklaring ondertekend retour::

Verklaring donateur stichting donatie naar Stichting Help Maarten naar Huis ten gunste van Maarten van den Bergh

 

U kunt uw donatie rechtstreeks overboeken op rekeningnummer NL08 RABO 0352 4863 68 t.n.v. Stichting Help Maarten naar Huis!

 

Namens Maarten van den Bergh, danken wij u hartelijk voor uw donatie!

 

Stichting Help Maarten naar Huis!